KDO JSME

Firma zahájila svoji činnost v červenci 1992 jako firma fyzické osoby. Zpočátku se soustředila především na mapovací práce a geodézii ve stavebnictví, v roce 1995 rozšířila činnost i na tvorbu geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic.

Na přelomu tisíciletí se původní firma fyzické osoby přeměnila na právnickou osobu SIMBARTL s.r.o. a v roce 2002 v sousedství známé ruprechtické pivnice otevřela geodetickou kancelář "U Jelena".

Časem společnost ubrala na svých expanzních plánech, v roce 2013 se vrátila zpět ke kořenům rodinné firmy a geodeti "U Jelena" se nadále věnují své práci jako firma fyzické osoby.

Jsme členy České komory zeměměřičů a veškeré výsledky naší činnosti jsou v souladu s právnímu předpisy ověřeny autorizovanými zeměměřickými inženýry.

Původně jsme se věnovali téměř všem oblastem klasické geodézie, ale čas nejde zastavit a vzhledem ke skutečnosti, že většina pracovníků kanceláře již dosáhla důchodového věku, rozhodli jsme se některé oblasti naší práce omezit. Jedná se především o práce ve stavebnictví (s výjimkou výstavby rodinných domů) a také o práce spojené s vytyčování vlastnických hranic.

Geodézie nás ale pořád baví a zbývá toho ještě hodně, co pro vás můžeme profesně udělat. Proto se s Vámi rádi setkáme v naší kanceláři nedaleko pivnice "U Jelena".

Jiří Simbartl